COCO Dawn Limited

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Személyes Adatkezelési Tájékoztató („Adatkezelési Tájékoztató”) a Teqball International Limited („Adatkezelő” / „Mi”; lásd lentebb) adatkezelését mutatja be az általa üzemeltetett viktorhuszar.com weboldal („Weboldal”) használata során Ön által megadott személyes adatok tekintetében.

 

  1. Tájékoztató-specifikus Fogalommeghatározások

 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket, akár nagybetűvel, akár kisbetűvel írják őket, a jelen szakaszban foglaltaknak megfelelően kell értelmezni:

 

Személyes adat: bármely Önre vonatkozó információ, mely alapján akár közvetlenül, akár közvetve azonosítani tudjuk Önt; különösképp a neve, személyazonosító száma, helymeghatározó adata, online azonosítója, illetve testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Ön/Felhasználó: a Weboldal bármely használója, akinek adatait kezeljük.

 

Szolgáltatás(ok): A Használati Feltételekben [https://www.teqball.com/terms-and-conditions] meghatározott szolgáltatások.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Egyebekben az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmaknak az Általános Adatkezelési Rendelet („GDPR”, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) szerinti, vagy ahol az alkalmazandó, a California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) szerinti jelentése irányadó.

 

  1. Az Adatkezelés Alapelvei

 

Személyes adatait az alábbi alapelveknek megfelelően kezeljük:

 

 

 

 

 

Ellenkező rendelkezés hiányában az Ön személyes adatai tekintetében az adatkezelő (a CCPA szerinti szolgáltató):

 

Teqball International Limited (nyilvántartási hatóság: Companies Registration Office; cégjegyzékszám: 556927; székhely: 16/17 College Green, Dublin 2, D02 V078, Írország; adószám: IE3372175TH).

Az adatfeldolgozók az alábbi táblázatokban kerülnek meghatározásra.

                                                                                                                                            

A táblázatokban meghatározott egyéb entitások – közös – adatkezelőkként járhatnak el, az adatkezelésre adott,  tőlünk származó bármilyen utasítás nélkül, valamint adatkezelést saját adatfeldolgozóikon keresztül is végezhetnek. Az ilyen további adatkezelők önállóan felelnek a vonatkozó adatkezelési szabályok betartásáért. E további adatkezelők adatkezelési feltételeiről az adott adatkezelő honlapján tájékozódhat.

 

  1. Az Adatkezelés Céljai és Jogalapja

 

Személyes adatainak kezelése az alábbi táblázatokban meghatározott célokból és módon történik, az adott személyes adat kategóriájától és a köztünk fennálló kapcsolat jellegétől függően.

 

Ha Ön a Weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt megtalálható Kapcsolatfelvételi Űrlap kitöltésével üzenetet küld számunkra, személyes adatainak kezelése az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően történik:

 

Adat

Rögzítés

helye / ideje

Az általunk történő felhasználás célja

Az Ön

ebből

származó előnye

Jogalap

Tárolás időtartama

Egyéb

adatkezelők

Adatfeldolgozóink és az adatok általuk történő felhasználása

Név

A Kapcsolatfelvételi Űrlapon az üzenet elküldésekor

Válaszadás az üzenetre

Válasz kapása az üzenetre

hozzájárulás

1 hónap

Huszár Viktor Dénes

TEQBALL Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.), a Szolgáltatások nyújtásának elősegítése 

E-mail cím

Telefonszám

 

A Weboldal ún. sütiket („cookie-k”) és más hasonló technológiákat használ, melyekre a továbbiakban egységesen sütikként hivatkozunk. A sütikkel kapcsolatos valamennyi lényeges információ az alábbiakban található.

Mik azok a sütik?

Amikor a Weboldal betölt, egy felugró ablakban hozzájárulást kérünk Öntől a sütik telepítéséhez, a felhasználói élmény javítása, valamint az érdeklődési körén alapuló személyre szabott ajánlatok megjelenítése érdekében. Amennyiben nem járul hozzá a sütik használatához, kizárólag azokat a sütiket telepítjük, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a Weboldal a számítógépén, illetve egyéb eszközén megfelelően működjön (ezen sütik listáját alább a „Sütik – összefoglaló táblá
zat” cím alatti táblázatban találja).

Hogyan szabályozhatja a sütik használatát?

A sütik használatát internetböngészője beállításainak módosításával szabályozhatja. A leggyakrabban használt böngészők alapbeállításai lehetővé teszik a sütik használatát. Az e böngészők sütihasználati beállításaival kapcsolatos információkat az alábbi linkeken találja:

Amennyiben böngészője beállításai között megtiltja a sütik használatát, egyes weboldalak, vagy a weboldalak egyes funkciói elérhetetlenné válhatnak a sütihasználat újbóli engedélyezéséig. A sütibeállításokat bármikor módosíthatja. Böngészőjének beállításai között meg is tekintheti és törölheti a számítógépén tárolt egyes sütiket. A Google továbbá kiadott egy a Google Analytics által használt sütikre vonatkozó bővítményt, mellyel szintén le lehet tiltani ezeket a sütiket. Az ezen bővítményre vonatkozó részletes információk a következő linken érhetőek el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. A fentiekben említett weboldalak, információk és bővítmények teljességgel függetlenek a Teqball Ltd.-től, ennélfogva a Teqball Ltd. nem tud azokról bővebb információt nyújtani, valamint a Teqball Ltd. teljes mértékben kizárja a felelősségét ezen linkek, valamint az azokon publikált információk elérhetőségéért.

Az általunk használt sütik típusai

A sütik lehetnek „állandóak” és „átmenetiek”. Az állandó sütiket a böngésző egy előre meghatározott időtartamig tárolja, hacsak Ön nem törli azokat korábban. Az átmeneti sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A sütik ezenkívül lehetnek „elsődlegesek” vagy „harmadik féltől származóak”. Az elsődleges sütiket a Teqball Ltd. weboldala telepíti, míg a harmadik személyekről származó sütiket (mint például a Google Analytics által használt sütik) ugyan a Teqball Ltd. is használja, azokat a Teqball Ltd.-től független szolgáltatásnyújtók helyezik el az Ön eszközén.   

 

Sütik – összefoglaló táblázat

A Weboldalon használt egyes sütikkel kapcsolatos információk összefoglalóan az alábbi táblázatban találhatóak:

Típus

Cookie neve

Telepítés

helye / ideje

Az használat célja, egyéb információk

Az Ön ebből származó előnye

Jogalap

Tárolás időtartama

Adatfeldolgozók

Elsődleges

elementor

A Weboldal megnyitásakor

A Weboldal alapvető funkcióinak működtetéséhez szükséges – A süti a Weboldal WordPress témájához kapcsolódik, és a tartalom valós idejű kialakításét és szerkeszthetőségét teszi lehetővé.

A Weboldal használatának lehetősége

jogos érdek

állandó

Harmadik féltől származó

rc::a

A Weboldal alapvető funkcióinak működtetéséhez szükséges – A süti az emberi felhasználók és botok megkülönböztetését szolgálja, mely hasznos a Weboldal használatára vonatkozó pontos jelentések készítéséhez.

állandó

 

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 

Az adatok az EGT területén kívülre kerülnek továbbításra. Bővebb információ elérhető az alábbi linken: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=hu 

rc::c

A Weboldal alapvető funkcióinak működtetéséhez szükséges – A süti az emberi felhasználók és botok megkülönböztetését szolgálja.

munkamenet végéig

NIID

https://cocodawn.ie/kiberbiztonsag-mint ahaderofejlesztes-kiemelt-terulete-a-decentralizacio-es-a-blokklanc-technologia-lehetosegei-a-kiberterben/

Marketing süti – A süti egyedi azonosítót rögzít, mely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét. Az egyedi azonosító célzott hirdetések megjelenítését szolgálja.

Személyre szabott hirdetések

hozzájárulás

6 hónap

_gat

A Weboldal megnyitásakor

Analitikai/statisztikai célú sütik – A Google Analytics sütik a weboldal látogatottságát mérik és elemzik. Az elemzés segítséget nyújt számunkra a Weboldal fejlesztéséhez. A sütik többek között a következő információkat rögzítik, anonimizált formában: (i) a Weboldalt meglátogató személyek száma; (ii) a weboldalak, ahonnan a felhasználók a Weboldalra érkeznek; (iii) a felhasználók mely aloldalakat látogatták meg. Bővebb információ ezen sütikről az alábbi linken érhető el:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Weboldal fejlesztése és a felhasználói élmény javítása

2 év

_gat

1 perc

_gid

1 nap

Elsődleges

pll_language

Preferencia süti – A süti a felhasználó által preferált nyelv meghatározására szolgál, és, amennyiben lehetséges, a Weboldal nyelvét ennek megfelelően állítja be.

A felhasználói élmény javítása

1 év

 

 

  1. AZ ÖN JOGAI

 

Személyes adataihoz kapcsolódóan Önt az alábbi jogok illetik meg:

 

Ön jogosult arra, hogy érthető és átlátható módon tájékoztassuk személyes adatainak gyűjtéséről és felhasználásáról. Kérjük, tekintse meg a fenti, „IV. Az Adatkezelés Céljai és Jogalapja”
szakaszban található táblázatokat, illetve, amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi Tisztviselőnkkel (az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségi adatait a „VI. ELSZÁMOLTATHATÓSÁG” című szakaszban találja).

 

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, valamint arra, hogy megfelelő információt kapjon az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok kategóriáiról, az adatfeldolgozókról, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az adatkezelésünkkel kapcsolatos, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, az Önre vonatkozó, harmadik személyektől származó személyes adatok forrásáról, illetve az automatikus döntéshozatal tényéről és az ahhoz kapcsolódó információról, beleértve az arra vonatkozó információt, hogy az ilyen automatikus döntéshozatal milyen logika mentén történik, milyen jelentőséggel bír, és előreláthatóan milyen következményekkel jár Önre nézve, továbbá arról, hogy személyes adatai továbbításra kerülnek-e az az EGT-n kívülre, valamint az ilyen adattovábbítás körülményeiről.  

Ön jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatai helyesbítésre vagy kiegészítésre kerüljenek.

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatai késedelem nélkül törlésre kerüljenek, amennyiben:

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vagyunk kötelesek személyes adatainak törlésére, amennyiben azok kezelése jogi vagy szabályozási célokból szükséges.

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozásra kerüljön, amennyiben:

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unióban használatos meghatározás szerinti fontos közérdekből lehet kezelni.

 

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az államtól, közigazgatási, illetve nyomozó hatóságoktól származó megkeresések esetén kötelesek lehetünk személyes adatainak e hatóságok részére történő továbbítására.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik), Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

Továbbá, Ön akkor is jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés jogalapja a mi jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdeke.

 

Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre álló személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi bármilyen módon megakadályoznánk. Ön jogosult továbbá arra is, hogy személyes adatait kérésére közvetlenül mi továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.

 

Ön jogosult arra, hogy visszavonja az adatkezeléshez bármikor adott bármilyen hozzájárulását, valamint annak kérésére, hogy a személyes információit ne értékesítsük, anélkül, hogy ez a hozzájárulásán alapuló korábbi adatkezelés jogszerűségét érintené.

 

Minderre az Adatvédelmi Tisztviselőnkkel történő kapcsolatfelvétel útján van lehetősége (lásd alább).

 

Személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal nem történik, kivéve, ha specifikusan ettől eltérő tájékoztatást kap részünkről.

 

Ön jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be a joghatósággal rendelkező (kormányzati) felügyeleti hatósághoz.

 

  1. ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

 

A személyes adataira vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra vonatkozó kérdés esetén kérjük forduljon Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz:

Murányi Gergely

telefon: +352-26-11-18-1

e-mail: dpo@teqball.com

 

Ha Ön online vagy egy alkalmazáson keresztül ad meg személyes adatokat, vállalja az ilyen technológiákkal járó elkerülhetetlen kockázatokat. Semmilyen jellegű felelősséget nem vállalunk személyes adatainak elvesztéséért vagy megsérüléséért, valamint azok bármely következményéért, kivéve, ha az EU-ban honos adatkezelőkre vonatkozó gondossági követelményeket megsértve jártunk el.

 

Bizonyos személyes adatait (lásd a „IV. Az Adatkezelés Céljai és Jogalapja” szakaszban található táblázatokat) automatikusan az EGT-n kívül honos entitások is kezelhetik, melyek nem feltétlenül biztosítanak olyan szintű adatvédelmet és/vagy -biztonságot, amely Önt a GDPR alapján megilleti. Önnek azonban lehetősége van az ilyen jellegű adatkezeléshez történő hozzájárulás megtagadására, bármilyen hátrányos következmény nélkül.

  1. KIZÁRÓLAG KALIFORNIAI LAKOSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szakasz kizárólag Kalifornia Állam lakosaira vonatkozik.

 

A személyes információk típusai, az azokhoz fűződő módszerek, felhasználásuk módjai, a megosztásukra (ideértve az értékesítésüket) vonatkozó információk, illetve címzettjeik a IV. („Az Adatkezelés Céljai és Jogalapja”) szakaszban található táblázatokban kerülnek felsorolásra. Az Ön jogai, ideértve az opt-out jogokat, az V. („AZ ÖN JOGAI”) szakaszban kerülnek felsorolásra, beleértve az Ön jogát annak kérésére, hogy NE ÉRTÉKESÍTSÜK a személyes adatait.

 

  1. EGYÉB

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót rendszeres időközönként felülvizsgáljuk és szükség szerint módosítjuk. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót a Weboldalon közzétesszük, és arról e-mail értesítést is küldhetünk. Javasoljuk, hogy az ese
tleges változások nyomon követése érdekében jelen Adatkezelési Tájékoztatót rendszeresen ellenőrizze.

 

Frissítve: 2021. augusztus   

 

© 2021 Teqball International Limited // Minden jog fenntartva.